#WELKOM

Met #IMPACT willen we het jongerenwerk dat al in jouw kerk gebeurt ondersteunen en samen met alle groepen toffe events en conferentie’s organiseren om jou op te bouwen in je geloof.

Het is ons verlangen om een verschil te maken in de levens van mensen om ons heen,
om impact te hebben. Dit doen we op verschillende manieren op verschillende plekken,
maar vanuit één en dezelfde liefde voor onze God.